Muszáj ráerősíteni a sztereotípiára, hogy a keresztyének hülyék?

A Magyar Református Egyház (MRE) által kiadott karácsonyi rövidfilm,  A fiú nem várt fogadtatásban részesült, pontosabban nem várt támadásban: a Dunamelléki Egyházkerület vezetői nyilvánosan követelték, hogy a Zzinat távolíttassa el, mégpedig haladéktalanul.

Az indoklás legalább olyan érdekes, mint a tiltakozás maga. Egy: „…nem a református egyház illetékes döntéshozó testületeinek tudtával és egyetértésével készült, és került fel egyházunk hivatalos honlapjára. Az esperes-gondnoki értekezleten többen, akik az Elnökségi Tanács ülésén részt vettek, beszámoltak arról, hogy ezt a filmet nem látták, s ehhez felhatalmazást nem adtak.”

Gyakorló reformátusként fölmerült bennem, hogy tapintatból csupán zavart krehácsolással intézem el a dolgot, de: ha már a főtiszteletű egyházi cenzortestület nem átallotta nyilvánosságra hozni a véleményét, hát a kritikának is nyilvánosnak kell lennie. Merthogy ha egy egyházi vezetés azt sérelmezi a XXI. században, hogy egy művészeti alkotást nem szakérthetett meg előzetesen, az bizony azt jelenti, hogy az illető vezetés még nem él a XXI. században. Ami baj. De nézzük tovább.

„…Miután azonban a film arrogáns és giccses tartalma, megbotránkoztatásra okot adó üzenete nem fejezi ki egyházunk konszenzusát a karácsony valósága és üzenete kapcsán, nem lehet az egész református egyház karácsonyi üzeneteként bemutatni, és a honlapunkon szerepeltetni. Továbbá, a film és a hozzá kapcsolódó anyagok erőszakos kontextualizálása meghamisítja a bibliai üzenetet, és súlyos ellenérzéseket válthat ki egyházunk tagjaiból. Nem tudjuk méltányolni azt a szándékot, amely egy meghökkentő filmmel akarja az olvasókat és nézőket a karácsony üzenete iránti érdeklődésre felébreszteni, mert a meghökkentés már-már a blaszfémia határát súrolja, sőt némelyek szerint át is lépi. Egyedül csak az menti a tévelygés bűne alól, hogy annyira giccsesre sikeredett, mint éppen az összes olyan karácsonyi giccs, amely ellen oly annyira harcol. Mi csak azt kérdezzük, amit kétezer év óta kérdez ámulattal minden keresztyén a betlehemi jászolbölcső titka kapcsán, hogy miért lett Isten emberré? Erre a film és a hozzá kapcsolódó anyagok meg sem kísérelnek választ adni, s ezzel félrevezetik azokat, akik innen vennének tájékozódást. Határozottan és tisztelettel kérjük tehát e kampány-anyag eltávolítását, mert semmilyen módon nem fejezi ki és nem is fejezheti ki Jézus Krisztus református anyaszentegyházának karácsonyi üzenetét, sem a Szentírás szerint, sem hitvallásaink értelmében. Tisztelettel az esperes-gondoki értekezlet tagjai.”

Muszáj ráerősíteni a sztereotípiára, hogy a keresztyének hülyék?

A film természetesen nem blaszfém, és nem hamisít semmilyen üzenetet. A karácsonyi történetet parafrazálja, mégpedig igen jól. (Én a történetvezetést enyhén melodramatikusnak érzem, de más kifogást nem emelnék ellene.)  Lehet, hogy a teológialig nem olyan szabatos, ahogy azt egy dogmatika-professzor elvárná, de nem is ez volt a célja, nyilván – hanem hogy elmesélje a Fiú születésének történetét mai, érvényes filmnyelven, mégpedig –nahát – a nézők számára. És ez sikerült. A filmet övező teológiai vita teljesen értelmetlen. Abszolút fölösleges lett volna kiírni, hogy „hahó, emberek, a reformátusok azt hiszik ám, hogy a karácsonyi csecsemő maga az Isten”. Ugyanis az emberek ezt a körülményt ismerik.

Petrik András egyébként kitűnő fiatal rendező, egy korábbi munkáját már volt szerencsém recenzálni. Ezúttal is elegánsan komponált, izgalmasan vágott film került ki a keze alól. Mária és József a maga kitaszítottságában jelenik meg, a román kamionsofőr-pásztor befogadóként, a prosti és kuncsaftja egyenesen Jézus célközönségeként, a „hivatalos”, „rendezett” világot, a hatóságot megjelenítő rendőr értetlenkedőként. Pontosan úgy, ahogy a bibliai történetben. Az lenne a probléma, hogy a jászol ezúttal egy klotyó a benzinkúton, az M3-as mellett? Ugyan már.  És igen, felvillan az is, miért történik meg születés csodája: ahogy a morc pásztor ujjongóvá lesz, a többi karakter is megtisztul a Csecsemő  közelében.

És hát a vallási vezetők némelyike az öklét rázza; akik nem ilyen Fiút akartak,  el akarják takarítani, fenyegetőznek, vádaskodnak. Pontosan úgy, mint a bibliai történetben.

Mi itt a hiba?